headerimage

Contact:

Pento Audiologisch Centrum Twente (penvoerder)

Bornsestraat 5

7556 BA Hengelo

tel: 074 2917301

Wat is het TENT?

TENT staat voor Tinnitus Expertise Netwerk Twente en is opgezet door de volgende partijen:

Deze partijen zorgen ervoor dat

  • De zorg voor tinnituspatienten op elkaar is afgestemd
  • Informatie over tinnitus uit de verschillende vakgebieden snel wordt gedeeld
  • Multidisciplinair overleg tussen de partijen gemakkelijk mogelijk is
  • De kwaliteit van de zorg voor tinnituspatineten bij aangesloten partijen wordt gecontroleerd

Door de samenwerking binnen het TENT maakt het in principe niet uit waar u zich als patiënt het eerst aanmeldt. Aangezien veel tinnituspatienten niet precies weten wat er met ze aan de hand is, veel vragen hebben, en soms door verwarrende informatie niet goed weten waar ze aan toe zijn, adviseren wij iedereen te starten met de informatiebijeenkomst georganiseerd door Pento AC Twente. Daarnaast adviseren wij:

  • Bij plotseling optredende heftige klachten, bij een combinatie met een plotseling gehoorverlies of een wisselend gehoor, en bij pijnklachten eerst contact op te nemen met de KNO-arts
  • Bij (ernstige) psychische klachten als angst, depressie, extreme irritatie en ernstige slaapproblemen eerst contact op te nemen met de psycholoog
  • Bij effect van hoofdbewegingen of aanspanning van de kaakspieren op de tinnitus eerst contact op te nemen met de fysiotherapeut
  • In alle overige gevallen eerst contact op te nemen met het audiologisch centrum

de KNO-arts

de audioloog

de fysiotherapeut

de psycholoog