headerimage

Contact:

Pento Audiologisch Centrum Twente (penvoerder)

Bornsestraat 5

7556 BA Hengelo

tel: 074 2917301

Wat is eraan te doen?

Helaas krijgen nog steeds veel tinnituspatienten te horen dat er niets aan hun aandoening te doen valt. In de media zie je aan de ene kant verhalen over de meest extreem uit de hand gelopen gevallen en aan de andere kant berichten over wonderbehandelingen waarmee totale genezing wordt beloofd. Er wordt veel onderzoek gedaan naar behandeling van tinnitus en hyperacusis. Hoewel er soms veelbelovende resultaten worden bereikt, bestaan er in het algemeen nog geen medische behandelingen. Wel bestaan er behandelingen waarmee de last die de patient heeft van het tinnitusgeluid aanzienlijk verminderd kan worden.

Van de 10-20% van de bevolking die tinnitus heeft, kan het allergrootste deel er gelukkig uitstekend mee omgaan. Zij ervaren in het dagelijks leven weinig tot geen last. Zo’n 300.000 mensen in Nederland lukt het niet om zelfstandig een manier te vinden om te leven met hun tinnitus en zij gaan op zoek naar hulp. Voor slechts een klein deel daarvan zijn de klachten zo ernstig dat ze niet meer normaal kunnen functioneren.

Vaak is het eerste contact met de huisarts of een audicien, die verwijst naar een KNO-arts, Audiologisch Centrum of zo nodig een instantie die intensievere psychologische begeleiding kan geven. Het overgrote deel van de mensen die hulp zoeken lukt het met een multidisciplinaire aanpak de klachten aanzienlijk te verminderen. Hoortoestellen of tinnitus-maskeerders kunnen hierbij vaak helpen. Maar met name uitleg, counseling en verdere begeleiding zorgen ervoor dat iemand met tinnitus of hyperacusis grip krijgt op zijn problematiek en zelf niet meer machteloos staat.

Binnen het TENT zijn alle behandelingen op elkaar afgestemd en gebaseerd op de TRT (Tinnitus Retraining Therapie). In de informatiebijeenkomst georganiseerd door Pento AC Twente worden de verschillende behandelmogelijkheden binnen het TENT toegelicht.