headerimage

Contact:

Pento Audiologisch Centrum Twente (penvoerder)

Bornsestraat 5

7556 BA Hengelo

tel: 074 2917301

Wat is tinnitus?

 

Tinnitus is de term die gebruikt wordt voor het horen van een piep, ruis of ander geluid dat niet afkomstig is van buitenaf. Het geluid is dus niet voor anderen hoorbaar. Dat maakt dat er vaak veel onbegrip is voor deze aandoening. Dat geldt ook voor hyperacusis waarbij hardere geluiden pijn doen aan de oren.