audiologisch maatschappelijk werk

Als de stap naar een psycholoog nog niet meteen nodig is, kunt u gebruik maken van begeleiding door het audiologisch maatschappelijk werk. De maatschappelijk werksters van het audiologisch centrum zijn getraind in de methoden uit de cognitieve gedragstherapie die werken bij tinnitus en kunnen u helpen bij:

  • stress-vermindering
  • verminderen van angst of irritatie
  • afleiding zoeken
  • verbeteren van concentratie
  • verbeteren van slapen
  • zoveel mogelijk creëren van positieve emoties
  • Sound Enrichment

Sound Enrichment betekent het “verrijken van de geluidsomgeving”. Dat houdt in dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om in de dagelijkse praktijk geluid in te voegen dat een verrijking is. Dus geluid waarvan u kunt genieten of waarbij u een positief gevoel krijgt. Zeker als er sprake is van overgevoeligheid, is dat niet altijd makkelijk. Maar ook als u denkt dat prettig geluid niet bestaat en dat al het geluid u teveel wordt, ook als u eigenlijk alleen maar verlangt naar stilte, lukt het vaak samen met het audiologisch maatschappelijk werk om uw geluidsomgeving te verrijken. Dit kan dan veel bijdragen aan het tot rust brengen van de reactie van de hersenen op geluid. Muziek heeft bijvoorbeeld een grote invloed op het limbisch systeem. Door het tot rust brengen van dit systeem kan het helpen de achtergrondgrens bij te stellen, waardoor de tinnitus vaker weggefilterd wordt.

Soms lopen tinnituspatiënten aan tegen onbegrip in hun omgeving. Zeker in de werksituatie kan dat tot lastige situaties leiden die extra stress opleveren. Dan kan het audiologisch maatschappelijk werk van audiologisch centrum Twente een belangrijke rol spelen in het toelichten van de problemen met concentratie en vermoeidheid die het gevolg zijn van de tinnitusklachten.