ruisgeneratoren

Bij de behandeling van tinnitus bij een normaal gehoor en bij lichte tot matige gehoorverliezen wordt ook wel maskering ingezet. Eigenlijk is maskering een verouderde term, omdat tegenwoordig niet meer wordt ingezet op het maskeren ofwel onhoorbaar maken van de tinnitus. De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat de tinnitus dan kan gaan ‘vechten’ tegen de maskering en harder kan worden. Gebruik van ruisgeneratoren is dan ook een beter kloppende benaming. De naam zegt het dan eigenlijk al, er wordt een ruisgeluid geproduceerd door het hoortoestel. De bedoeling hiervan is dat de kleine hersenen aangespoord worden om de achtergrond-grens aan te passen. De kans daarop is het grootst als het ruisgeluid duidelijk hoorbaar maar niet storend is. Als het lukt het ruisgeluid net onder de tinnitus te leggen is de kans het grootst dat ook de tinnitus wordt meegenomen door de kleine hersenen bij deze aanpassing. Dat houdt in dat de tinnitus dan vaker als achtergrond zal worden gezien en niet meer wordt doorgegeven naar de grote hersenen.

Bij het instellen van het ruisgeluid moet er voor worden gezorgd dat de tinnitus nog hoorbaar blijft.Ruisgeneratoren werken helaas niet bij iedereen. Zeker als er sprake is van behoorlijke overgevoeligheid kan de ruis een extra belasting opleveren. Dit kan er – net als bij hoortoestellen is beschreven – voor zorgen dat de patiënt in de negatieve spiraal wordt gedrukt. Toch zijn ruisgeneratoren altijd de moeite van het proberen waard. Tegenwoordig is er steeds meer mogelijk aan bijstelling van het ruisgeluid en het is verstandig audicien een aantal keren de kans te geven het met een andere instelling te proberen.

Er zijn hoortoestelfabrikanten en audiciens die van mening zijn dat met een serie toontjes of een muziekje betere resultaten worden behaald bij tinnitus dan met ruis. Daarbij worden soms studies aangehaald die gedaan zijn door een fabrikant. Helaas is deze informatie niet zo betrouwbaar. Onafhankelijke studies hebben tot nu toe geen extra effect van andere geluiden dan ruis aangetoond. Daar staat tegenover dat de bewijzen dat maskering met ruis werkt bij tinnitus ook nog niet heel sterk zijn. Geen sterk bewijs betekent echter niet dat het niet werkt. Het wijst er veel meer op dat het onderzoeken van effecten op tinnitus erg lastig is.