symposium  "Evidentie voor behandeling van tinnitus"

De afgelopen jaren is er veel ontwikkeling in de zorg voor tinnituspatiënten. Zo is recent de trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling van chronische tinnitus door het Zorginstituut Nederland toegevoegd aan het basispakket. Daarnaast heeft het boek Gevangen in Geluid van Joan van Baarle de nodige aandacht gekregen.  Deze ontwikkelingen hebben als voordeel dat er meer aandacht voor de problematiek komt. Er bestaan echter in het veld, bij zorgprofessionals, ook vragen over de mogelijkheden om tinnitus te behandelen en over de evidentie van deze therapieën.

 

Pento is in 2015 één van de initiatiefnemers geweest voor de oprichting van het Tinnitus Expertise Netwerk Twente, een samenwerkingsverband tussen het audiologisch centrum, psychologen (gedragstherapeuten), fysiotherapeuten en de KNO-artsen. Één van de doelstellingen van het netwerk is het gebruiken en delen van evidentie, zodat diagnostiek en behandeling daarop kunnen worden gebaseerd. Wij organiseren daarom een mini-symposium voor zorgprofessionals over tinnitus-therapie-vormen, met een focus op evidentie.  We hopen daarmee bij te kunnen dragen aan meer duidelijkheid over tinnitusbehandelingen.

 

29 mei 2018

 

Schouwburg Hengelo

 

Sprekers:

  • Prof. G. Andersson, professor of Clinical Psychology, Linköping University
  • Dr. S. Michiels, post-doc Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, Universiteit   Antwerpen
  • Dhr. M. Laureyns, voorzitter van de European Association of Hearing Aid Professionals
  • Dr. ir. P. van Hengel, audioloog Pento AC Twente
  • Mw. M. van Thiel-Eilert, maatschappelijk werker Pento AC Apeldoorn

 _______________________________________________________________________

 

Dr ir Peter van Hengel is in 1996 gepromoveerd op modellering van het binnenoor met speciale aandacht voor actieve mechanismen. Hij heeft in diverse functies aan universiteiten, researchinstellingen en bedrijven gewerkt aan akoestische detectie- en classificatiesystemen, geïnspireerd op de neurale verwerking van geluid bij mensen. Vanaf 2009 is hij als audioloog werkzaam bij Pento, met speciale aandacht voor tinnituszorg.

 

Dr van Hengel heeft een inleidende presentatie gegeven over het belang van evidentie in de zorg, de bedreigingen van evidence-based-medicine en de doelstelling van dit symposium. Daarna heeft hij een presentatie gegeven over de neurofysiologie van tinnitus. Een pdf van zijn presentatie vind u hier.

 

Omdat deze presentatie een inleiding vormt voor de andere, vindt u hier bovendien een samenvatting.

 

 

 

Dhr Mark Laureyns is audioloog, directeur van het Centre for Research & Studies – Amplifon in Milaan, docent hoortoestelaanpassing aan de Thomas More University of Applied Sciences in Antwerpen en sinds 2014 voorzitter van de European Association of Hearing Aid Professionals.

 

Hij houdt zich bezig met het in kaart brengen van de toegevoegde waarde van hoortoestellen, centrale auditieve verwerking, lokalisatie en binaural masking release, de relatie tussen gehoor en cognitie en de kwaliteit van professionele hoorzorg.

 

Dhr Laureyns heeft een presentatie gegeven over de evidentie voor gebruik van hoortoestellen bij tinnitus. Een pdf-bestand van zijn presentatie vindt u hier.

 

 

 

Prof Gerhard Andersson, Ph.D. is professor klinische psychologie aan de Universiteit van Linköping (Zweden) en onderzoeker aan het Karolinska Instituut waar hij verbonden is aan het Centre for Psychiatry Research. Naast zijn wetenschappelijke werk heeft hij gedurende zijn gehele carrière part-time gewerkt in de audiologische patiëntenzorg als lid van het Tinnitus team van Linköping University Hospital.

 

Prof Andersson heeft een groot aantal artikelen gepubliceerd op het gebied van cognitieve gedragstherapie bij tinnitus, waaronder meerdere reviews.

 

Prof Andersson heeft een presentatie gegeven over de evidentie voor toepassing van cognitieve gedragstherapie bij tinnitus. Een pdf-bestand van zijn presentatie vindt u hier.

 

 

 

Dr Sarah Michiels is in 2015 gepromoveerd op onderzoek naar de rol van fysiotherapie in de diagnostiek en behandeling van cervicogene somatische tinnitus.

 

Op dit moment heeft zij een post-doctorale aanstelling bij de afdeling Rehabilitation Sciences and Fysiotherapy van de Universiteit van Antwerpen en de afdeling KNO.  Zij is actief betrokken bij het ontwikkelen van fysiotherapie-onderwijs, met speciale aandacht voor tinnitus. Daarnaast heeft zij meerdere artikelen gepubliceerd over de mogelijkheden om somatische tinnitus te behandelen middels fysiotherapie.

 

Dr Michiels heeft een presentatie gegeven over de evidentie voor orofaciale fysiotherapie bij tinnitus. Een pdf-bestand van haar presentatie vindt u hier.

 

 

 

Mw Marloes van Thiel-Eilert is in 2007 afgestudeerd als maatschappelijk werker. Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest binnen de psychiatrie en de wereld van de visuele beperkingen heeft zij 7 jaar geleden de overstap gemaakt naar de audiologie. In de afgelopen jaren is haar specialiteit komen te liggen op de begeleiding binnen de tinnituszorg en de behandeling van overgevoeligheid voor geluiden bij volwassenen.

 

Mw van Thiel heeft een presentatie gegeven over een behandelmethode voor overgevoeligheidsklachten, die is ontwikkeld door de TENT-partners in samenwerking met Pento AC Apeldoorn. Een pdf-bestand van haar presentatie vindt u hier.